Teckenspråk - Trafik och gator


I den här filmen berättar vi om kollektivtrafiken, parkeringsregler och vad som gäller för snöröjningen på trottoarer.

Buss, båt och tåg

Det finns olika sätt att åka kollektivt beroende på var du bor. Du kan åka buss, båt (också kallad färja) eller tåg. All information om kollektivtrafiken i Kungälv finns på Västtrafiks webbplats.


Parkering

På vissa parkeringsplatser måste du lösa parkeringsbiljett i parkeringsautomaten för att få parkera. Andra parkeringsplatser är gratis, till exempel pendelparkeringar.
Det finns också flera sorters parkeringstillstånd, bland annat boendeparkering, månadsparkering och tillstånd för rörelsehindrade. Om du vill veta mer om parkeringstillstånd ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Snöröjning

Kommunen ser till att skotta och sanda på kommunens gator, gång- och cykelbanor när det behövs.
När det har snöat mycket måste du skotta bort snön och sanda gångbanan vid din fastighet. Du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Du ska också se till så att snö och istappar inte kan falla ner och skada någon.

  Sidan uppdaterades: