Marstrandsfärjan

Färjan Lasse-Maja

2019-11-20
Färjan Lasse-Maja är på varv för underhållsarbete och väntas vara tillbaka i mitten av januari 2020. Den ersätts under denna period av Nissefärjan. 

 

Biljetter

Du kan köpa din biljett i västtrafiks app ToGo. Ange att du vill åka från "Marstrands färjeläge" till "Marstrandsön". Priset är 28 kr för vuxen och 21 kr för ungdom. Biljetten gäller även för återresa från ön.   

Du kan också köpa din biljett i biljettautomaten vid färjeläget eller i kiosken. Stämpla din biljett innan du går ombord på färjan.

Information om andra typer av biljetter finns på Västtrafiks webbplats (extern länk).


Gruppbiljett

För att underlätta om ni är en grupp som ska resa med färjan kan ni beställa biljetterna i förväg. Priset blir dock detsamma. Använd gärna ansökningsblanketten.

Beställning av gruppöverfart (pdf, nytt fönster)

 


Färjeöverfart med fordon i nyttotrafik

Endast fordon i nyttotrafik får överföras till Marstrandsön. I reglementet kan du läsa vilken nyttotrafik som är behörig.

Regler för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön (pdf, nytt fönster)


Taxa Marstrands hamnområde.

Taxan reviderades 2015 och indexregleras varje år. 

Taxa Marstrands Hamnområde (pdf)


Ansök om färjeöverfart

Fyll i och skicka in ansökan. Om du får överresan beviljad får du en faktura med posten.

Ansökan om färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon (pdf, nytt fönster)


Ansök om rabattkort

Fyll i och skicka in ansökan. Om du får överresan beviljad får du en faktura med posten.

Ansökan om rabattkort för färjeöverfart med fordon i nyttotrafik (pdf, nytt fönster)


Dispens för färjeöverfart med fordon

Du kan i undantagsfall få dispens för färjeöverfart med fordon i nyttotrafik efter ordinarie tider.

Ordinarie tider

Vintertid, 16 augusti till 14 juni.
Måndag-fredag från kl. 06:07, med återresa till Marstrandsön senast kl. 18:15. 
Lördag från kl. 06:07, med återresa senast kl. 14:15.

Sommartid, 15 juni till 15 augusti
Måndag-lördag från kl. 06:07 med återresa från Marstrandsön senast kl. 11:30

Tider vid beviljad dispens

Gäller färjeöverfart med fordon under sommarperioden 15/6 – 15/8
Måndag-fredag, från kl. 06:07, med återresa senast kl. 18:15
Lördag från kl. 06:07, med återresa senast kl. 14:15

 

Ansök om dispens

 Fyll i och skicka in ansökan. Du betalar en avgift för din ansökan. Om du får beviljat en dispens får du en faktura med posten.

Ansökan om dispens för färjeöverfart med fordon (pdf, nytt fönster)


Boendekort


Folkbokförd på Marstrandsön

Du som är folkbokförd på Marstrandsön kan ansöka om boendekort för Marstrandsfärjan. Du kan max ansöka om 2 stycken boendekort per år.

Ansök om boendekort

Fyll i och skicka in ansökan. Om du får beviljat ett boendekort får du en faktura hemskickad.

Ansökan om boendekort för folkbokförd på Marstrandsön (pdf, nytt fönster)


Fastighetsägare och säsongsboende på Marstrandsön

Du som är fastighetsägare eller säsongsboende på Marstrandsön kan ansöka om boendekort för Marstrandsfärjan.

Ansök om boendekort

Fyll i och skicka in ansökan. Om du får beviljat ett boendekort får du en faktura hemskickad.

Ansökan om boendekort för fastighetsägare och säsongsboende på Marstrandsön (pdf, nytt fönster).


Samlastning

Du som vill skicka gods till Marstrandsön kan använda samlastning för att minska kostnaden och bevara miljön. Här finns information om samlastning.


Färjan Nisse

Färjan Nisse är vår reservfärja men den används också för entreprenadarbeten. Vid stora evenemang på Marstrand trafikerar Nisse parallellt med Lasse-Maja. För bokning och ytterligare information, telefon 0303-23 99 43 (telefontid klockan 10.00-12.00).

 

Mer information

Telefon 0303-23 99 43, telefontid klockan 10.00-12.00
E-post marstrandsfärjan@kungalv.se 

  Sidan uppdaterades: