Gräva, schakta

Du som ska gräva eller schakta behöver söka tillstånd. Om du anlitar en entreprenör eller konsult är det deras ansvar att söka tillstånd.

Hur söker jag tillstånd?

Så här går du tillväga för att söka tillstånd för att gräva eller schakta:

  1. Gå in påLedningskollens webbplatsför att hitta information om vem som har ledningar i området och vem som är ledningsägare.
  2. Skicka din ansökan till den som är väghållare för den väg där du ska gräva. Väghållaren är den som ansvarar för vägen.
  3. Ska du gräva i marken skickar du din ansökan till markägaren.

Väghållare och markägare kan exempelvis vara Trafikverket, kommunen eller en privat aktör.

 

Söka tillstånd där kommunen är väghållare eller markägare

Fyll i och skicka in din ansökan senast fyra veckor innan du planerar att börja arbetet. 

Blankett för ansökan om grävning (pdf, nytt fönster)

Skicka din ansökan via e-post till gravansokan@kungalv.se eller via vanlig post till:

Kungälvs kommun / Trafik, gata, park
Stadshuset
442 81 Kungälv


Påverkar grävningen trafiken?

Om din planerade grävning påverkar trafiken måste du också ansöka om trafikanordningplan.
Information om trafikanordningsplan.

 

Starttillstånd innan du gräver

När vi tagit emot din ansökan och kontrollerat att allt är korrekt skickar vi dig ett starttillstånd. Först då kan du starta arbetet med att gräva.

 

Ledningsbrott och kabelbrott kan startas utan starttillstånd

Arbeten som är akuta och kräver omedelbar åtgärd, till exempel ledningsbrott eller kabelbrott, får börja utan starttillstånd. Skicka in ansökan omedelbart efter du startat arbetet.

 

  Sidan uppdaterades: