Skötsel av gator, grönytor och papperskorgar

Här kan du läsa om hur och när vi plogar och sandar kommunens gator, när vi städar gatorna, tömmer papperskorgarna, rensar ogräs och klipper buskar och träd.

 Teckenspråk:


Kommunen ser till att skotta och sanda på kommunens gator, gång- och cykelbanor när det behövs.

När det har snöat mycket måste du skotta bort snön och sanda gångbanan vid din fastighet. Du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Du ska också se till så att snö och istappar inte kan falla ner och skada någon.


Innehåll på denna sida

 

Snöröjning, sandning och sopning

 
Grusupptagning/sopning

Under mars och april sopar kommunens entreprenör våra gator. Beroende på väder och mängden grus som lagts ut under vintern så varierar det från år till år när arbetet med grusupptagning är färdigt.Hämta gratis halkgrus

Du kan hämta gratis halkgrus på tre ställen i Kungälvs kommun. Ta med egen spade och hink.

 1. Kvarnkullens parkering (flyttad från Skarpe Nord på grund av arbetet med Nordre älvbron)
 2. Helgonagatan i Munkegärde
 3. Ytterns IP:s parkering


Snöröjning och sandning

När det snöar plogar vi först huvudstråk för gång och cykel, prioriterade gång- och cykelvägar, prioriterade gator, vägar och bussvägar. Här kan du läsa om när och hur vi plogar och sandar olika typer av vägar.

Huvudstråk för gång och cykel

 • Vi börjar ploga vid 1-3 centimeters snödjup
 • Vid halka saltar vi. Vid låga temperaturer, när saltet inte klarar att smälta isen, används flis eller saltblandad sand.

 

Prioriterade gång- och cykelvägar samt övergångsställen och torg i centrum

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 5 centimeter djup. När det är mindre trafik börjar vi ploga efter att det har slutat snöa. Målet är att snöröjningen ska vara klar före klockan 8 på morgonen dagen efter vi har plogat.
 • Vid halka sandar vi.
 • När det hastigt blir halt använder vi salt eller saltblandad sand.
 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snön är mindre än 5 centimeter djup.
 • Vi snöskottar vid övergångsställena samtidigt som vi plogar.

 

Huvudvägar, matargator och prioriterade bostadsgator (backsväng) samt busshållplatser och parkeringsplatser i centrum

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 7 centimeter djup. När det är mindre trafik börjar vi ploga efter att det har slutat snöa. Målet är att plogningen ska vara klar före klockan 8 på morgonen dagen efter vi har plogat (för parkeringsplatser och torg gäller målet före klockan 9 på affärsdagar).
 • Vid halka (ned till -6 grader) saltar vi. Om det är kallare använder vi saltblandad sand.
 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snön är mindre än 7 centimeter djup.

 

Övriga gång- och cykelvägar

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 5 centimeter djup, efter att vi snöröjt de prioriterade gång- och cykelvägarna.
 • Vid halka sandar vi, efter att de prioriterade gång- och cykelvägarna är åtgärdade.
 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snödjupet är mindre än 5 centimeter

 

Bostadsgator

 • Vi börjar ploga när snön är cirka 7 centimeter djup efter att vi snöröjt de prioriterade gatorna.
 • Vi halkbekämpar bara när det är mycket halt, efter att de prioriterade gatorna är åtgärdade.
 • Vid töväder då det ligger blötsnö kvar och det finns risk för att snön ska frysa till is, plogar vi när snödjupet är mindre än 7 centimeter

 

Gräsklippning, rensning av ogräs och skötsel av grönytor


Gräsklippning

Gräset klipps varje vecka på stråk som används ofta (till exempel i centrum). Mindre använda stråk klipps varannan vecka.

Gräset längs kommunens vägar klipps två gånger per säsong:

 • Första klippningen görs mellan den 15 juni och den 15 juli.
 • Andra klippningen görs mellan den 15 augusti och den 15 september

Nära naturmark klipps gräset mellan en och två gånger per säsong.

Rensning av ogräs

Ogräs i blomsterrabatterna grovrensas en gång per vecka och rensas grundligt några gånger per säsong.
Buskrabatter rensas 3-5 gånger per säsong.

Häckar, träd, buskar

 • Häckar klipps oftast en gång per säsong.
 • Träd och buskar beskärs oftast vintertid och endast efter behov.


Städning av gator och papperskorgar


Centrala ytor

 • Gatorna sopas en gång i veckan, utom under vintertid då vi halkbekämpar.
 • Skräpplockning och tömning av papperskorgar görs tre gånger per vecka.
 • Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor görs tre gånger per år, under tiden mellan maj och augusti.

 

Övriga ytor

 • Gatorna sopas en gång per år, under tiden mellan juli och augusti.
 • Skräpplockning och tömning av papperskorgar sker kontinuerligt, dock minst en gång per månad.
 • Ogräsbekämpning på grusade ytor görs tre gånger per år, under tiden mellan maj och augusti.
 • Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor görs en gång per år.

 

Vårstädning

Vårstädningen innebär bland annat skräpplockning i diken och gräsmattor med mera och ska vara klar den 1 maj. Sandupptagningen på gator, parkeringar och gång- och cykelytor ska vara klart den 30 april. 

Höststädning

Höststädning innebär lövsopning som görs när huvuddelen av löven har fallit ner och vara klart innan halkbekämpningen påbörjas.

  Sidan uppdaterades: