Trafikplanering vid vägarbete och andra störningar inom gatuområdet

Du behöver ansöka om en trafikanordningsplan om du ska göra ett vägarbete. Du behöver också ansöka om du vill använda kommunens mark för att till exempel sätta upp byggnadsställning, ordna motionslopp eller evenemang.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan krävs alltid då framkomligheten för fordonstrafik, gående, cyklister med flera kan komma att påverkas. Om du anlitar en entreprenör eller konsult är det deras ansvar att skicka in en trafikanordningsplan. Skicka din ansökan om trafikanordningsplan till den som är väghållare för den väg där du ska utföra ett arbete. Väghållare kan vara kommunen, en privat aktör eller Trafikverket.

Trafikanordningsplanen ska innehålla:

  • hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen
  • vilka avstängningar och vägmärken som ska användas
  • om vägmarkeringar (målningar på vägbanan) berörs
  • eventuella tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet

 

Söka tillstånd där kommunen är väghållare

Fyll i och skicka in en trafikanordningsplan senast två veckor innan du planerar att börja med arbetet/genomföra evenemanget. Följande uppgifter ska bifogas trafikanordningsplanen:

  • ansvarig utförare
  • plats
  • datum för arbetet/evenemanget

Blankett för ansökan om trafikanordningsplan (pdf)
Skicka din trafikanordningsplan till e-post:trafikanordningsplan@kungalv.se


Grävning

Om ditt planerade vägarbete inkluderar grävarbete måste du också ansöka om grävningstillstånd.

Information om grävningstillstånd


Upplåtelse av allmän platsmark, offentlig tillställning

Om arbetet/evenemanget ska genomföras på allmän platsmark behöver du söka tillstånd.

Mer information om upplåtelse av allmän platsmark

  Sidan uppdaterades: