Kungälv Resecentrum

Den 29 april 2018 invigdes Kungälv resecentrum som är navet för busstrafiken i kommunen.

Kungälv resecentrum är en del i arbetet med att utveckla centrala Kungälv. Idén med att flytta den befintliga bussterminalen och förtäta med nya bostäder har funnits med sedan 2002. Det nya Resecentrum kopplar ihop den regionala och lokala kollektivtrafiken och på så sätt blir det mer tillgängligt och effektivt för resenärerna.

Västtrafik ansvarar för själva byggnaden och kommunen för marken runt omkring. Västtrafiks information om resecentrum finns här.I anslutning till resecentrum byggs nya stadsdelen Kongahälla som sammanlagt ska innehålla runt 1 000 bostäder, butiker och grönytor. Läs mer om projekt Kongahälla.

Läs mer om visionerna för hela stadskärnan.


Detta finns kring resecentrum

  • En bussterminal öster om E6 med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, toaletter, kiosk och biljettförsäljning fördelat på två våningar. Totalt yta för byggnaden är cirka 550 kvadratmeter. 
  • Bussplan samthållplatser för tio bussar samtidigt och nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagatan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. För markåtgärder ansvarar Kungälvs kommun. 
  • En ny separat gång- och cykelbro, för detta ansvarar Trafikverket. Trafikverket är också en viktig samverkanspart då delar av området ligger inom vägområdet för E6.

I detaljplanen för resecentrum finns också byggrätter för bostäder på Komarkensidan, det vill säga på andra sidan E6. Ikano planerar där att bygga cirka 180 lägenheter, byggnationen antas påbörjas under hösten 2017.

Nyhetsartikel om kommunens samarbete med Ikano


I direkt anslutning till terminalbyggnaden planeras även för en byggnad med kontor och viss annan handel och service. Detta som ett led i kommunens strävan om fler centrala arbetsplatser i kollektivtrafiknära läge.  


Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.
Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: