Kungälv Resecentrum

Den 29 april 2018 invigdes Kungälv resecentrum som är navet för busstrafiken i kommunen.

Kungälv resecentrum är en del i arbetet med att utveckla centrala Kungälv. Idén med att flytta den befintliga bussterminalen och förtäta med nya bostäder har funnits med sedan 2002. Det nya Resecentrum kopplar ihop den regionala och lokala kollektivtrafiken och på så sätt blir det mer tillgängligt och effektivt för resenärerna.

Västtrafik ansvarar för själva byggnaden och kommunen för marken runt omkring. I anslutning till resecentrum byggs nya stadsdelen Kongahälla som sammanlagt ska innehålla runt 1 000 bostäder, butiker och grönytor. Läs mer om projekt Kongahälla.

Läs mer om visionerna för hela stadskärnan.


Detta finns runtom resecentrum

  • En bussterminal öster om E6 med tio hållplatslägen, terminalbyggnad med vänthall, toaletter, kiosk och biljettförsäljning fördelat på två våningar. Totalt yta för byggnaden är cirka 550 kvadratmeter. 
  • Bussplan med hållplatser för tio bussar samtidigt och nya hållplatslägen för lokaltrafik längs med Kongahällagatan och rondell väster om E6. Befintliga motorvägshållplatser ingår också i resecentrum och kommer även fortsätta att trafikeras av regionaltrafik. För markåtgärder ansvarar Kungälvs kommun. 
  • En ny gång- och cykelbro som Trafikverket ansvarar för. Trafikverket är också en viktig samverkanspart då delar av området ligger inom vägområdet för E6.
  Sidan uppdaterades: