Seniorbiljett

Se videon om hur du använder seniorbiljett. Klicka på bilden!

Kungälvs kommun erbjuder fria kollektivtrafikresor inom Kungälv till alla i kommuninvånare som fyllt 65 år. Här hittar du vanliga frågor och svar om seniorbiljett.

 

 Vad är en Seniorbiljett?

Seniorbiljetten ger alla som fyllt över 65 år och som är boende i Kungälvs kommun möjjligheten till fria kollektivtrafiksresor. Seniorbiljetten gäller hela trafikdygnet på alla Västtrafikslinjer inom kommunzonen, inklusive Närtrafik. Seniorbiljetten gäller inte färdtjänst.

Hur beställer jag en Seniorbiljett?

Västtrafik skickar ut ett brev till alla som fyllt 65 med information om seniorkorten och hur de ska göra för att beställa kortet. Brevet skickas ut cirka en månad före det att kortet ska börja gälla. I brevet står ett sista svarsdatum för att senioren ska hinna få sitt kort till månadsskiftet, svarstiden är cirka en vecka. 

Om du svarar efter sista svarsdatum får du ditt kort i nästa månads utskick. Du kan alltid välja att beställa ditt kort vid ett senare tillfälle.

Så beställer du Seniorbiljett

  • Beställ kortet via Västtrafiks hemsida.Här beställer du ditt första seniorkort.
  • Du kan få hjälp att beställa ditt kort genom att besöka en Västtrafikbutik eller kontakta Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

 

Hur länge gäller en Seniorbiljett?

När laddningen på kortet går ut (i dag laddas alla nya seniorkort med giltighet i elva år), behöver dessa kort bytas ut. Du får då ett brev med information om att kortet går ut och instruktioner för hur du ska göra om du vill beställa ett nytt (det skickas inte ut automatiskt). 

Hur säkrar Västtrafik att kommunen inte betalar för seniorbiljett där innehavaren avlidit/flyttat?

Västtrafik gör en SPAR-uppdatering en gång i månaden, de seniorer som avlidit eller flyttat från kommunen får sin seniorladdning spärrad. Om en person har flyttat till en annan kommun som erbjuder seniorkort så kommer han eller hon få ett erbjudande om att beställa en senioribiljett den kommunen inom några veckor.

 

Vad gör jag om jag tappat bort min biljett?

När Västtrafik skickar ut seniorbiljetter registreras det på kunden på Västtrafiks hemsida iMina Sidor. På det viset kan du själv spärra och kostnadsfritt beställa en ny biljett om det tappas bort. Om du behöver hjälp kan du alltid besöka en Västtrafikbutik eller kontakta Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.


Går det att ladda pengar (kontoladdning) på seniorbiljetten?

Ja det kan du. Här hittar du länkar till butiker där du kan ladda din biljett. Du hittar mer information om kontoladdning på länken nedan.

 Kontoladdning- Västtrafiks webbplats

 Försäljningsombud och butiker - Västtrafiks webbplats


Var gäller seniorbiljetten?

Seniorbiljetten har i regel samma giltighet som periodkortet i kommuen och gäller även samma geografiska område. Här kan du läsa mer omseniorkortets giltighet i olika kommuner.

Använd seniorbiljett som delbetalning vid en flerzonsresa (resa över kommungräns)

Vill du använda seniorbiljetten som delbetalning över zongränser behöver du göra en kontoladdning. Besök Västtrafiks webbplats för att hitta butiker där du kan ladda seniorbiljetten. 

 Kontoladdning- Västtrafiks webbplats

 Försäljningsombud och butiker - Västtrafiks webbplats

 

Vart hittar jag mer information?

Alla frågor kan besvaras av Västtrafik, telefon 0771-41 43 00. Mer information finns också påVästtrafiks webbplats.

  Sidan uppdaterades: