Seniorkort

Stämpla både vid på- och avstigning

Kungälvs kommun erbjuder fria kollektivtrafikresor med seniorkort hela trafikdygnet inom Kungälvs kommun till alla i kommunen som fyllt 65 år.

Frågor och svar om seniorkort

 

Hur beställs ett seniorkort?

Västtrafik skickar ut ett brev till alla som fyllt 65 med information om seniorkorten och hur de ska göra för att beställa kortet. Brevet skickas ut cirka en månad före det att kortet ska börja gälla. I brevet står ett sista svarsdatum för att senioren ska hinna få sitt kort till månadsskiftet, svarstiden är cirka två veckor. Om du svarar efter sista svarsdatum får du ditt kort i nästa månads utskick. Du kan alltid välja att beställa ditt kort vid ett senare tillfälle.

Seniorkortet kan beställas på två sätt:

  • skicka in svarstalongen (portot är betalt)
  • svara via Västtrafiks hemsida med hjälp av den id-kod som står på svarstalongen.
    Här beställer du ditt första seniorkort (extern länk)

    Om du har tappat bort ditt brev eller inte har fått det så kan du få hjälp att beställa ditt kort genom att besöka en Västtrafikbutik eller kontakta Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

Hur länge gäller ett seniorkort?

När laddningen på kortet går ut (i dag laddas alla nya seniorkort med giltighet i elva år), behöver dessa kort bytas ut. Du får då ett brev med information om att kortet går ut och instruktioner för hur du ska göra om du vill beställa ett nytt (det skickas inte ut automatiskt). 


Borttappat seniorkort

När Västtrafik skickar ut seniorkort registreras det på kunden på Mina Sidor (extern länk). På det viset kan du själv spärra och kostnadsfritt beställa ett nytt kort om det tappas bort. Om du behöver hjälp kan du alltid besöka en Västtrafikbutik eller kontakta Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.


Går det att ladda pengar på seniorkortet (kontoladdning)?

Ja. En lista över var du kan köpa en kontoladdning finns här (extern länk).


Använd seniorkort som delbetalning vid en flerzonsresa (resa över kommungräns)


Du behöver då göra en kontoladdning på ditt kort, här finns inköpsställen där du kan köpa en kontoladdning (extern länk).

Var gäller seniorkortet? Inom vilket geografiskt område?

Seniorkortet har i regel samma giltighet som periodkortet kommun. Mer information om seniorkortets giltighet i olika kommuner (extern länk).


Hur säkrar Västtrafik att kommunen inte betalar för seniorkort där innehavaren avlidit/flyttat?

Västtrafik gör en SPAR-uppdatering en gång i månaden, de seniorer som avlidit eller flyttat från kommunen får sin seniorladdning spärrad. Om senioren har flyttat till en annan kommun som erbjuder seniorkort så kommer han/hon inom några veckor få ett erbjudande om att beställa ett seniorkort i den kommunen.


Mer information

Alla frågor kan besvaras av Västtrafik, telefon 0771-41 43 00. Mer information finns också på Västtrafiks webbplats (extern länk), skriv ordet Seniorkort i sökrutan.

  Sidan uppdaterades: