Information om trafikmöten

Trafiksituationen i Kungälv har varit påverkad i samband med det stora bygget på Kongahälla. När trafikpåverkan var som störst hölls informationsmöten för allmänheten. Här hittar du information om mötena.

2017 års trafikmöten


Trafikmötet den
18 oktober 2017 i Stadshusets sessionssal anordnades av Trafikverket i samarbete med Kungälvs kommun. Trafikverkets projektledare gick igenom de pågående projekten i och runt centrala Kungälv och svarade på frågor från allmänheten.

Här kan du läsa mer om vad som togs upp på mötet samt se inspelningar från mötet.


Trafikmötet den 13 juni 2017 i Stadshuset handlade bland annat om kollektivtrafik och allt som rör hållbart resande. Vi tog upp parkeringsfrågan i centrala Kungälv och svarade på frågor från allmänheten.

Här kan du läsa mer om vad som togs upp på mötet samt se inspelningar från mötet.


Trafikmötet den 23 mars 2017 i Stadshuset berörde trafiksituationen i Kungälv. Vi pratade om nya resecentrum och Kongahälla, trafikverket höll även en kortare presentation. Vi besvarade även frågor från allmänheten. 

Här kan du läsa mer om vad som togs upp på mötet samt se inspelningar från mötet. 

  Sidan uppdaterades: