Möte om kollektivtrafiken den 13 juni 2017

Trafikmötet den 13 juni 2017 i Stadshuset handlar bland annat om kollektivtrafik och allt som rör hållbart resande. Vi tar upp parkeringsfrågan i centrala Kungälv och svarar på frågor från allmänheten.

Mötet direktsänds på vår hemsida och via Facebook. Det går att ställa frågor i samband med sändningarna och på vår hemsida kan du ställa frågor anonymt. Alla frågor besvaras och de vi inte hinner med under mötet besvaras i efterhand. Efter mötet publiceras det i sin helhet på den här sidan så du kan se det i efterhand.

Eftersom mötet sänds live så kommer du kanske att synas och höras i direktsändningen. Om man inte har möjlighet att följa mötet hemifrån så finns det möjlighet att se det på en tv-skärm i Stadshusets entré. 

Dagordning för mötet

  • Mötet inleds 18:00
  • Kort om trafiksituationen i sommar
  • Västtrafik och kommunen om planen för framtidens kollektivtrafik i Kungälv
  • Parkeringar i centrum
  • Frågestund
  • Mötet avslutas 20:00

Läs mer om vad mötet handlar om här! (pdf 2 Mb)

Problem med Internet Explorer

Tyvärr kan det vara problem att ställa frågor med vissa versioner av Internet Explorer. Rutan för skicka in frågan kan delvis döljas av filmrutan. Det kan hjälpa att skala om webbläsarfönstret men annars rekommenderar vi att man byter webbläsare. Det går också att följa mötet och ställa frågor på Facebook.

 

Frågor och svar från hemsidan och facebook

Det kom in en stor mängd frågor före och under Trafikinformationsmötet den 13 juni 2017 och alla hann vi inte att besvara under sändningen. Nu har frågorna fått svar av kommunen, Västtrafik och deras bussbolag:

Fråga: Blir någon tidpunkt i det nya resecentrum? Det behövs verkligen ett komplement till Internet för att söka information om man menar allvar med att kollektivtrafiken ska vara för alla. 
Svar: Det är inte planerat för någon särskild kundservicebutik när Resecentrum öppnar i december. Däremot kommer det att finnas servicebutik där bl a våra Västtrafikkort kan köpas/laddas.

Fråga: En person i Kärna som åker med buss 313 vid hållplats Sundhammarvägen undrar hur hon ska åka kollektiv under perioden mellan 12/6 och 18/8, då trafiken är inställd. 
Svar: Resenärer i Sundhammar har kollektivtrafik med hjälp av Närtrafiken.

Fråga: Varför har ni flyttat grön express från komarken till Ullstorp. Varför tog ni bort grön express från Komarken helt hållet? Folk som bor i Komarken är också jobbar i Göteborg och vi behöver också komma på tid på jobbet. Varför grön express Marstrand kan inte köra via Komarken. 
Svar: Ändringen gjordes i samband med upphandlingen av avtal 2011. När nya resecentrum är öppnat, kommer Grön Express att köra via Komarken, det är dock i nuläget oklart om eventuella hållplatslägen. /besvarad av Nobina

Fråga: Vi bor i Råckeröd, Kärna. Två tonåringar som har olika idrotter som nu behöver skjuts för att bussarna är indragna under sommaren. Resten av året går det inga bussar på helger/kvällar. Det byggs nya hus på Fjellsholmen, stora lastbilar och även mindre företagsbilar kör som galningar! Vägen är en 70 väg men det körs för det mesta i högre hastigheter. Det går inte att ta kommunalt till stan på en kväll och sen ta sig hem om jag vill ta något alkoholhaltig dryck. Vad kommer ni att göra åt bussarna här? Beställningsbuss kanske anropsstyrd som de har i Ale?
Svar: Vad som kommer hända med kollektivtrafiken i Kärna har vi inga svar på i dagsläget. Förhoppningen är att utredningen ska påvisa framtida behov.

Fråga: HUR ska jag och mina grannar gå tillväga för för att få fler bussar ut från Kärna mot Sundhammar/Kovikshamn? Vi vill inte vänta ett par år på bussar! 
Svar: Att fler börjar nyttja den kollektivtrafik som i dagsläget finns för att påvisa behovet av ytterligare trafik.

Fråga: Grön express från Ytterby, vad är anledningen till att den går genom Kungälvs centrum när redan Ullstorpsbussen gör detta? Det är verkligen ingen expressbuss på det viset från Ytterby. Snälla, låt den gå genom kungälvsmotet och tjäna in ca 10 min på det viset.
Svar: För att våra kunder ”skall känna sin” GRÖN Express bör den ha samma sträckning på alla turer. Vi har infört ”direktbuss” från Ullstorp i morgontrafik, och vi tittar hela tiden på möjligheter att utveckla vår trafik där underlag finns. Vi tar därför tacksamt emot ditt förslag/ besvarad av Nobina

Fråga: Bor utan bussförbindelser i Kareby. Ny buss finns från Kareby korsväg men endast 5-6 pendelplatser. Åker jag till Eriksdal är det fullt då jag alltid åker under fm. Inga pendelplatser ska byggas vid nya resecentrum?! Hur ska jag då kunna pendla? Ytterby är fullt på fm. I solgärde finns inga platser avsedda för pendlare. STORT problem o man inte börjar jobba kl 8. 
Svar: Tack för din synpunkt vi tar med oss den i fortsatt arbete.

Fråga: Hej! När och hur är planen att förbättra kollektivtrafiken för oss som bor åt hållet Trollhättevägen Ivar Claessons gatan Tvetgatan ? Det är anmärkningsvärt dåliga kommunikationer åt det hållet i jämförelse med ex komarken (som ligger jämförbart avstånd från nuvarande busstation. 
Svar: Det får höstens utredningen påvisa

Fråga: Hörde på förra möte att det planeras bussfiler även på Nordreälvbron? När kommer detta att ske? Eriksdal behöver flera platser. P-vakter är snabba med att lappa men ibland finns det inte ens plats vid den andra parkeringsplatsen söder om Eriksdal. Man borde skapa riktiga bushålsplatser på romelandavägen. Nu behöver busen stanna mitt på vägen vid några hållplatser. Inte bra på en hård trafikerad väg som kommer bara att bli mer belastad. 
Svar: Busskörfält söder om Kungälv: Busskörfälten på E6 mot Kungälv kompletteras, efter Klarebergsmotet, från Jordfallsmotet fram till Resecentrum, med byggstart i juli. Påverkan: Nattarbete utan avstängningar minimerar påverkan.

Fråga: Kommer det att gå lokalbussar till Fontin så att alla äldre kan komma ut i skogen och till kyrkogården på ett enkelt sätt utan att behöva belasta färdtjänsten gör dessa resor 
Svar: Förvaltningen kommer att föreslå kommunstyrelsen detta i augusti 2017.

Fråga: Då det är trångt på alla pendelparkeringar så är undrar jag :Hur tänker ni lösa det? Fler turer tex Göteborg Ytterby Marstrand ? Vi är många som inte jobbar kontorstid så fler tider turer behövs dag och kvällstid om det ska vara möjligt att pendla. klippt från facebook: Pendelparkeringen vid Tre hästar borde ha bättre belysning och röjas från buskar m.m asfalteras och markera parkeringsplatser. Där är inte tryggt att hämta sin bil när arbetspasset slutar vid 21.30 i Göteborg. 
Svar1: Linjesträckning och turutbud får höstens utredningen att påvisa.
Svar2: Pendelparkering: Pendelparkeringen vid 3 hästar ägs av Göteborgs kommun. Vi hänvisar frågor dit.

Fråga: Vill och hoppas inte att det nya resecentrum innebär att alla måste byta anknytning där. En stor anledning att byta från bil till buss är att det finns tillräckligt med fördelar att välja bussen. Nackdelar finns det tyvärr många. Från Munkegärde till Göteborg utan att passera "gå" är en sådan anledning. Vet att vi har 310 idag, men bara begränsad tid på dagen. Tag gärna med detta i diskussionen.
Svar: Tack för din synpunkt, vi tar med oss den.

Fråga: Ni kanske kunde få ut lite mer asfalt efter rondellen vid Maxi. Vid varje regnfall är det rena insjön när man försöker ta sig till nästa hemmasnickrade rondell. 
Svar: Vi är medvetna om problemet. Rondellen är omlagd med asfalt en gång redan, men det blir fortfarande vatten som blir instängt när det regnar. Problemet är inte helt lätt att lösa så som det ser ut i dag. Efter semestern kommer denna del av Marstrandsvägen börja byggas om och då försvinner problemet.

Fråga: Finns det planer på en industribuss till Volvo?
Svar: Det får utredningen påvisa.

Fråga: Skulle i går hjälpa dottern att ta sig med buss från Kärna till Mimers Hus. Letade fram turen på Reseplanerare och tog för givet att den stämmer med verkligheten. Sätter dottern på bussen i kärna 7.09 och åker själv till Ytterby för att möta upp och visa vilken hon ska med vid bytet. Talar med chauffören på Grön Express och frågar om han väntar in buss fr Kärna. Svaret blev nej! Är det inte meningen att resenärer från Kärna ska kunna åka till Kungälv?! Ska man inte kunna förvänta sig att informationen stämmer i reseplaneraren?! Ska jag som förälder inte kunna lita på att mitt barn kan ta sig från punkt A till punkt B? 
Svar: angående kopplingen 303- Grön express så är det samtrafik i reseplaneraren och Grön skall vänta, klockslaget är 07:24 i Ytterby och under tiden linje 1 vänder vid Ytterby vägskäl är det viktigt att denna koppling fungerar, för det mesta är det sekunder och max en minut det handlar om som Grön får vänta. Handlar det om någon minut skall förarna på Grön Express vänta. Vi tar med oss din synpunkt och återkopplar till våra förare.

Fråga: Marielle du är Välkommen ut till Kärna och prata med oss som bor här. 
Svar: Tack för inbjudan. Har ni synpunkter tar jag tacksamt emot dessa via mejl, kollektivtrafik@kungalv.se

Fråga: Varför är inte Trafikverket inbjudna?
Svar: Trafikverket var representerade på mötet för att fånga upp frågor som rör det statliga vägnätet i Kungälvs kommun. En kommunikatör från Trafikverket skrev ner frågor som rörde deras vägar. I höst återkommer dom hit för ett direktsänt trafikmöte med tonvikt på Trafikverkets frågor./Kungälvs kommun  

Fråga: Finns det planer på att ändra taxorna så att färre pendlare tar sig Eriksdal pga taxan och man lika gärna åker från Kode eller resecentrum? 
Svar: Ja, ärendet är inskickat till Västra götalandsregionen med hopp om att utjämna de stora skillnaderna i dagens taxesystem

Fråga: Ser att pendelparkeringar i Centrala Kungälv kommer bli få. Vill gärna åka kollektivt mer och kunna använda mig av nya resecentrumet men då krävs mer turtäthet till Norrmannebo med mindre bussar och kan även vara turer man ringer o bokar. Ta gärna till er detta om ni inte planerat för detta än. Kungälv består till mesta del av underbar landsbygd och vi vill bevara den levande och med fin natur med mindre avgaser. 
Svar: Vi har frågan med oss i fortsatt arbete och vill under tiden passa på att tipsa om att nyttja skollinjetrafiken i större utsträckning om så är möjligt alternativt ställa bilen vid pendelparkeringen i Diseröd och åka kollektivt redan därifrån.

Fråga: Kärna expanderar stort och snabbt? Vad tänker ni göra där? 
Svar: Det får utredningen påvisa.

Fråga: När kommer fler turer till Diseröd framförallt kvällstid? 
Svar: Det får utredningen påvisa. Vi är väl medvetna om att det önskas fler turer till och från Diseröd.

Fråga: Jag skulle vilja veta om man planerar fler bussturer till och från Grandalen (buss 308)? När barnen ska åka till skolan lite senare än 8 så går det inte bussar förr än vid 13, det gör att barnen får driva runt i Kungälv innan skolan startar. Det är en konsekvens av de dåliga bussförbindelser som nu gäller. 
Svar: Bussturer till och från grundskolorna är komplett för hela kommunen så länge skolan anpassar sina start och sluttider till de fastställda ramtiderna. Saker som påverkar är om man valt annan skola än den kommunen skulle placerat eleven i, exempelvis.

  Sidan uppdaterades: