Trafikverkets informationsmöte om Kungälvstrafiken

Trafikmötet den 18 oktober 2017 i Stadshusets sessionssal anordnas av Trafikverket i samarbete med Kungälvs kommun. Trafikverkets projektledare kommer gå i genom de pågående projekten i och runt centrala Kungälv och svarar på frågor från allmänheten.

Mötet direktsänds på vår hemsida och via Facebook. Det går att ställa frågor i samband med sändningarna och på vår hemsida kan du ställa frågor anonymt. Alla frågor besvaras och de vi inte hinner med under mötet besvaras i efterhand. Efter mötet publiceras det i sin helhet på den här sidan så du kan se det i efterhand.

Eftersom mötet sänds live så kommer du kanske att synas och höras i direktsändningen. Om man inte har möjlighet att följa mötet hemifrån så finns det möjlighet att se det på en tv-skärm i Stadshusets entré. 

Dagordning för mötet

 • Mötet inleds 18:00
 • Trafikverket informerar om:
  -Kungälvsmotet som byggs ut för att öka framkomligheten
  -Gång- och cykelbro över E6 vid resecentrum
  -Busskörfält på E6 mellan resecentrum och Jordfallsmotet
 • Kungälvs kommun ger en lägesbild om projekt som påverkar trafiken runt Kongahällabygget och centrala Kungälv.
 • Frågestund
 • Mötet avslutas 20:00

Problem med Internet Explorer

Tyvärr kan det vara problem att ställa frågor med vissa versioner av Internet Explorer. Rutan för skicka in frågan kan delvis döljas av filmrutan. Det kan hjälpa att skala om webbläsarfönstret men annars rekommenderar vi att man byter webbläsare. Det går också att följa mötet och ställa frågor på Facebook.

Svar på frågor som kom in via Facebook och hemsida under trafikmötet den 18 oktober 2017

 

-Nu när vi bygger som aldrig förr i vår kommun, fråga till västtrafik: är ni flexibla och ser över våra busslinjer så att vi kan börja åka kollektivt på riktigt?

Kommunen för en tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen.

-Bussfilerna borde användas till samåkning, till dom som är 3 eller fler i bilen

Trafikförordningen 8:e kap 2 § I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.

-Önskvärt att ha tätare kommunikation över till Ale...Ale pendeln bl.a..ska stämma i tider med den...även kvällstider/natt tider?
Kommunen är i tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen.

-Men vem ser om det händer något i tunneln???? Det spelar ingen roll hur ljust det är eller att det inte finns buskar utanför?
Drift och underhåll har ett ansvar för belysningen och buskar i gångtunlar för att skapa en tryggare miljö. Kommunen får i andra frågor hänvisa till polismyndigheten.

-Finns det planer bättre kollektrivtrafikförbindelse sträckan kungälv-kareby-kode? Även vad planerna på cykelvägen samma sträcka.
Kommunen är i tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen.

-Även cykelvägen mellan kode och kareby. När är den planerad att vara klar?
Sträckningen är prioriterad och är med i den regionala planen. Trafikverket är idag inne i projekteringsskedet och förväntas färdigställa cykelbanan under 2019.

-Åker varje dag och handlar inte om att köra rätt utan utnyttja filer som finns att använda och få fler att samåka.
Kungälvs kommun arbetar och uppmuntrar fler personer att samåka eller använda kollektivtrafiken för att merutnyttja den befintliga infrastrukturen.

-Finns det planer att utveckla kollektivtrafiken inom Kungälv för att knyta ihop kommunen?
Kommunen är i tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen.

-Är glas det bästa när det pågår så mycket skadegörelse?
Trafikverket har valt att använda en form av plexiglas som är mer hållbart för våld och väder.

-När är alla vägar färdiga??
Det är en väldigt bred fråga men arbetete med exempelvis Kongahälla som påverkar trafiken stor utsträckning fortsätter och hela projektet väntas vara färdigt 2021. Vi hoppas att det ska vända och det värsta är över efter att Kongahällagatan öppnas strax före jul.

-Finns någon strategi för alternativ väg den dag en allvarlig olycka händer på motorvägsbron som leder till en långvarig avstängning? Likt de olyckor som hände på E6 utanför Falkenberg samt på E4:an i Södertälje. All trafik kan knappast passera genom centrala Kungälv eller via Kornhalls färja. En tragisk lastbilsbrand skedde norr om Kungälv för en tid sedan. Den hade likväl kunnat ske på bron.
I översiktsplanen flaggar kommunen för yttligare en koppling till E45 via Diseröd-Nol. Frågan ligger dock på Västra Götalandsregionen för större investeringar.

-Nu har ni ändrat tiden för när gång och cykelbanan vid resecentrumet ska öppna 4 gånger!. Det är rätt så jobbigt för oss som bor uppe i Komarken och åker kollektivt där bussen vänder nere vid vikingatorget. Ni gick ut med för någon vecka sedan att den skulle öppnas i december. Blir det inte förrän i Mars nu! Folk är rätt så trötta på det här nu! Nu vill jag ha ett svar på när gång och cykelbron öppnas! Tack!
Kongahällagatan öppnas för trafik den 22:e december. Gång- och cykelbron öppnas under mars månad.

-Jag hör att vi ska planera våra resor. Gärna med cykel eller buss. Jag bor längs med vedhallsvägen i kärna. Jag skulle gärna åka kommunalt till jobbet. Men det går inga bussar. Jag har fått till mig att det måste till resenärer för att få in bussar. Varför inte ändra på det? Ta in bussar så kommer resenärerna?!
Kommunen är i tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen.

-Jag skulle även kunna cykla till kärna centrum och ta bussen men jag vill faktiskt inte dö än!! Det är en 70 väg som de flesta kör i 100 km/h eller mer!! Allt för att hinna med färjan (de flesta).
Gång- och cykelvägen mellan Ytterby och Kärna är i full gång och väntas färdigställas under 2018. Mellan Kärna och färjeläget finns idag inget politiskt uppdrag för.

-Så när kommer vi utmed vedhallsvägen/sundhammar/kovikshamn får fler bussar och en cykelbana?
Kommunen är i tät dialog med Västtrafik i kollektivtrafikfrågan. Avdelningen för Trafik Gata Park ska under hösten arbeta fram en långsiktig plan tillsammans med bland annat Västtrafik om den framtida utvecklingen. Gång- och cykelvägen mellan Ytterby och Kärna är i full gång och väntas färdigställas under 2018. Mellan Kärna och vedhallsvägen/sundhammar/kovikshamn finns idag inget politiskt uppdrag för.

-Kommer inte våra digitala frågor med i detta forum? Varför drar samtliga vägarbeten mitt i kungälv ut på tiden? Vissa skulle vara klart våren 2017.
Kungälvsmotet har problem med geotekniken samt att vid utökad omfattningen av det som ska göras gjort att det tagit längre tid. VA i Bäckgatan som tagit längre tid än beräknat. Där är dels att det varit mycket mer befintliga ledningar (el och telekablar) än vad som man trott dels även där att man har gjort mer arbeten än vad som var tänkt från början.

-För att åka kollektivet är jättebra men kommer man vid 07.30 så finns inga pendelparkeringar kvar, finns inga planer på att kanske bygga garage vid Eriksdal?
Pendelparkeringen vid Eriksdal tillhör Göteborgs Stad och vi får hänvisa till dem i denna frågan.

-Bygg en Nordreälvtunnel och flytta Göteborgs Kex till Rollsbo, och bygg istället lägenheter med balkonger/terasser mot älven och låt strandpromenaden följa älvkanten. Vilken härlig och vacker stad det blir då.  😊
Kommunen arbetar konstant med utvecklingen av stadskärnan. Det politiska målet är att dubbla antalet boende i stadskärnan. Vi tackar för synpunkterna på stadskärnans utveckling.

-När blir cykelvägen mellan Kungälv och Marstrand färdig?
Arbetet pågår med projekteringen och slutdatum är idag ej satt.

-Finns det något arbete som hållit tiden?
Parkeringshuset Palissaden är det senaste exemplet där färdigställande och kostnaden har gått bättre än planerat.

-När blir det ett mot i Kareby på E6?
Kommunen arbetar konstant med utvecklingen och ärendet finns med i regional plan. Vi får därför hänvisa till VGR och Trafikverket i denna frågan.

-Funderingar på vem som får köra på busskörgältet. Märket som finns betyder att det är upplåter för fordon som är registrerade som buss. Alltså var finns begränsningen som sas i går kväll att det bara gäller gör buss i linjertafil.
Trafikförordningen 8:e kap 2 § I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.

Vad händer med gång och cykelvägen över nordreälvbron? Jag har använt den flera gånger i veckan och nu avstängd... 
Ytan byggs om till busskörfält.

Kommer det att bli 3 filer på E6 under Marstrandsmotet i norrgående körriktning?
Busskörfältet stäcker sig fram till den nya resecentrumet och inte längre upp på E6.

Hur skall ni lyckas reducera mängden trafik genom Ytterby när ni nu bygger ut "gamla" 168-an? Vilka åtgärder kommer ni att vidta om trafiken inte minskas genom Ytterby efter flytten av Marstrandsvägen genom Skårby?
Grokarebymotet i höjd med Kareby planerar att avlasta trafiken genom Ytterby. Det finns idag inga planer på att utöka antalet körfält på väg 168.

Varför byggs det 4-vägskorsningar där merparten av bilarna står stilla? Västra delen av Marstrandsmotet blir ju en Cirkulationsplats så varför blev östra fel? MVH Leif 
Simuleringar för Marstrandvägen har gjort i höjd med Kongahälla som påvisar att signalkorsning är det bästa valet. Trafikverket bygger om av/på farten till rondel i riktning emot ytterby för att öka säkerheten.

Jag är ordförande i Kungälvs Bangolfklubb som har flyttat hela vår verksamhet till framsidan på Oasen simhall i år. Vi har cirka 10 000 besökare per säsong, mellan maj-augusti, och jag undrar om ni har tagit med det i beräkningarna för trafik/parkering? Om ja, i så fall på vilket sätt. 
I närmrådet byggs över 100 parkeringar vid resecentrum. Det byggs även två parkeringshus inom 5 minuters promenad. Besökarna till bangolfen kan känna sig säkra på att parkering finns i området.

Finns det några planer på att förbättra trafiksituationen vid järnvägsövergången i Kode? Det är väldigt kaotiskt där både på morgonen och eftermiddagen, då många hämtar och lämnar på förskola/skola i centrala Kode. 
Det pågår idag en åtgärdsvalsstudie för övergången i kode. Den väntas vara färdig under hösten 2018/våren 2019 av trafikverket.

I avvaktan på ny väg mellan Kareby och Marstrandsvägen borde det prioriteras att bygga en rondell vid den olycksdrabbade Kareby korsväg (vid Tempo). Det har skett flera allvarliga olyckor där de senaste åren! Många passerar korsningen på väg till och från skola och förskola med barn i bilen och utsätts för stor risk när man korsar vägen där det dessutom är 70. Det saknas också övergångsställe för högstadieskolbarn som åker buss mot Kungälv med stor fara och besvärlig trafiksituation. 
Trafikverket har valt att investera i hastighetskameror för att öka trafiksäkerheten i den kastningen.

Motorvägsbron stängs av när det skall över tunga transporter, tål bron 6 körfält? 
Ja

Vem ansvarar för idén att ta bort rampen söderifrån från E6 in i Kungälv och istället låta alla trafik korsa 168:an och anlägga ännu ett stoppljus. Man bygger ju in ännu fler köer och därmed utsläpp. Trafikmängden kommer ju inte minska med tanke på hur mycket som byggs. Utveckla hur man kom fram till den idén. 
Simuleringar för Marstrandvägen har gjort i höjd med Kongahälla som påvisar att signalkorsning är det bästa valet.

Trafikflödet i östra kungälv från industriområden på Romelandavägen och Trollhättevägen är helt bedrövlig just nu och risken är att det inte blir bättre när alla vägarbeten är klara då det kommer bli massa stoppljus på 168:an. Varför satsade man massa miljoner på refuger på Romelandavägen där det är flera 100 meter bilköer istället för att underlätta och skapa fler filer genom sista rondellen innan korsningen vid sjukhuset. Varför gör man inte en stor cirkulationsplats vid korsningen vid sjukhuset? 
Simuleringar för Marstrandvägen har gjort i höjd med Kongahälla som påvisar att signalkorsning är det bästa valet.

Kommer införandet av en trafikljus-styrd plankorsning att öka genomflödet till och från motorvägen? 
Simuleringar för Marstrandvägen har gjort i höjd med Kongahälla som påvisar att signalkorsning är det bästa valet.

Varför tar man bort rampen vid avfarten från E6 söderifrån så att man tvingar in trafiken i en korsning? 
Simuleringar för Marstrandvägen har gjort i höjd med Kongahälla som påvisar att signalkorsning är det bästa valet.

Därmed sätter vi punkt för trafikmötet hösten 2017. Nu planerar vi inför nästa möte. Preliminärt nån gång våren 2018.  

  Sidan uppdaterades: