Kastellegårdsskolan Gång-och cykelbana

Gång-och cykelbana runt skolområdet är avstängt på grund av ett VA-arbete.

Kontakt: Agne Mårtensson, Kungälvs kommun

Vecka 13 påbörjas ett arbete med att anlägga en ny vattenledning vid Kastellegårdsskolan. Arbetet gör att gång-och cykelbanan runt skolområdet kommer vara avstängd i cirka 3 — 4 veckor under arbetets gång. Arbetet planeras vara klart inom de närmsta veckorna.

  Sidan uppdaterades: