Nätstigen VA och el-arbete

Kontakt: Ivan Kozul projektledare
Entreprenör: Markbygg AB
Platschef: Markus Plomgren

Om arbetet

Begränsad framkomlighet på delar av Nätstigen och cykelvägen från Sävstigen bort mot Fregattgatan då vi ska lägga nya el- vatten- och avloppsledningar i området. Arbetet är beräknat att inledas den 7 augusti 2023 och på gå en bit in på hösten.
Vi kommer att använda en så kallad schaktfri metod. Det betyder att vi bara behöver gräva hål i marken där ledningarna ska kopplas ihop med andra ledningar. Från de hålen borrar och trycker vi ner ledningarna i marken.

  Sidan uppdaterades: