Nätstigen VA och el-arbete

Kontakt: Ivan Kozul projektledare

Begränsad framkomlighet på delar av Nätstigen och cykelvägen från Sävstigen bort mot Fregattgatan då vi ska lägga nya el- vatten- och avloppsledningar i området. Under arbetet kommer vi ordna tillfälliga gångvägar till alla fastigheter som påverkas.
Vi kommer att använda en så kallad schaktfri metod. Det betyder att vi borrar och sen trycker ner ledningarna i marken. Det gör att vi bara behöver gräva hål i marken där ledningarna ska kopplas ihop med andra ledningar.
Arbetet är beräknat att pågå från Juni 2023 till oktober 2023.

  Sidan uppdaterades: