Diserödsvägen - gång- och cykeltrafik

På grund av byggnation av skolan i Diseröd kommer gång och cykeltrafiken ledas om. Arbetet startar vecka 34 och är beräknat att pågå fram till slutet av december i år. Gång och cykel får gå den gröna sträckningen. Avstängningen är markerat med rött på kartan.

Kontaktperson är Linda Lilja Pedersen, Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: