E6 Nordreälvbron - renovering och anläggning av busskörfält

Under 2019 kommer Trafikverket påbörja arbete med att renovera och anlägga busskörfält på Nordreälvbron.

2020-09-29
Onsdagen den 30 september sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen på Nordreälvsbron på grund av ett gjutningsarbete i södergående riktning. Arbetet pågår från klockan 10:00 till klockan 22:00 under onsdagen. 


Körfälten på Nordre älvbron är nu omlagda. Under hög trafik kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen.
Räkna med längre restider.

Information om arbetet hittar du på trafikverkets hemsida och trafiken.nu. Där finns nyheter om projektet och information om vad du som trafikant kan göra under tiden arbetet pågår.

Nytt brospann monteras

Från torsdagen 20 augusti till söndag 23 augusti kommer ett nytt brospann att monteras på Nordreälvbron. Trafikverket varnar för att det kan bli köer på E6 i båda riktningar under helgen. Läs mer på Trafik Göteborgs hemsida 

  Sidan uppdaterades: