E6 Nordreälvbron - renovering och anläggning av busskörfält

Under 2019 kommer Trafikverket påbörja arbete med att renovera och anlägga busskörfält på Nordreälvbron.

Information om arbetet hittar du på trafikverkets hemsida.

Där finns nyheter om projektet och information om vad du som trafikant kan göra under tiden arbetet pågår. 

  Sidan uppdaterades: