E6 Nordreälvbron - renovering och anläggning av busskörfält

Under 2019 kommer Trafikverket påbörja arbete med att renovera och anlägga busskörfält på Nordreälvbron.

Körfälten på Nordre älvbron är nu omlagda. Under hög trafik kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen.
Räkna med längre restider.

Information om arbetet hittar du på trafikverkets hemsida och trafiken.nu. Där finns nyheter om projektet och information om vad du som trafikant kan göra under tiden arbetet pågår.

  Sidan uppdaterades: