E6 Nordreälvbron - renovering och anläggning av busskörfält

2019 startade Trafikverket arbetet med att renovera och anlägga busskörfält på Nordreälvbron.

Kontakt: Trafikverket, Anders Hellström

2021-06-30

Gjutning av broplatta ger sänkt hastighet

Onsdagen den 14 juli gjuter man den östra brobaneplattan på Nordreälvbron. Arbetet innebär hastighetsbegränsningar till 30 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningen gäller norrgående riktning klockan 06:00 — 18:00.
 
För att säkra den nygjutna betongen mot skadliga vibrationer kommer man begränsa hastigheten till 60 kilometer i timmen klockan 18:00 — 22:00.
 

2020-11-04

Trafikomläggning

Den 10 november sker ett sidbyte på Nordreälvbron. Trafikomläggningen beräknas ta cirka 1 vecka. Inledningsvis leds trafiken om i södergående riktning och trafikverket räknar med några minuters längre restid till följd av trafikomläggningen.

Trafikhindrande arbeten utförs nattetid med ett körfält stängt i vardera riktning.

 

Nya hastighetsbegränsningar

Onsdagen den 30 september sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen på Nordreälvsbron på grund av ett gjutningsarbete i södergående riktning. Arbetet pågår från klockan 10:00 till klockan 22:00 under onsdagen. 

 

Omläggning av körfält

Körfälten på Nordre älvbron är nu omlagda. Under hög trafik kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen.
Räkna med längre restider.

Information om arbetet hittar du på trafikverkets hemsida och trafiken.nu. Där finns nyheter om projektet och information om vad du som trafikant kan göra under tiden arbetet pågår.

Nytt brospann monteras

Från torsdagen den 20 augusti till söndag 23 augusti kommer ett nytt brospann att monteras på Nordreälvbron. Trafikverket varnar för att det kan bli köer på E6 i båda riktningar under helgen. Läs mer på Trafik Göteborgs hemsida 

  Sidan uppdaterades: