Enekullsvägen gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan är avstängd och trafiken längs Enekullsvägen kan ge begränsad framkomlighet.

Kontakt: Mikael Nilsson, Kungälvs Kommun

Den 29 augusti startar ett arbete med att breddning och upprustning av gång- och cykelbanan längs Enekullsvägen (Ytterbystigen).

Arbetet sker vardagar mellan klockan 07:00 —16:00 och beräknas vara klart 6 november.

Gång- och cykelbanan är avstängd och trafiken längs Enekullevägen kan påverkas. Följ orange vägvisning.

  Sidan uppdaterades: