Gamla Kungälvsvägen avstängd i etapper

På Gamla Kungälvs vägen pågår det ett VA- arbete. Arbetet beräknas vara klart december 2023.

Under denna period kommer vägen att stängas av i olika etapper.

Följ orange vägvisning, gäller både biltrafik och gång/cykel.

Kontaktperson: Mikael Nilsson, Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: