Gamla gärdesgatan - beläggningsarbete

Arbete med ny beläggning och kantsten ger en begränsad framkomlighet på Gamla gärdesgatan.

Gamla gärdesgatan är avstängd i västlig riktning från Kristinedalsgatan till Bäckgatan från 6 maj till 15 maj. Parkeringen utmed gatan är avstängd under perioden. Flaggvakter kommer reglera trafiken.

  Sidan uppdaterades: