Gång- och cykelväg vid ICA Maxi/McDonald's - omledning

På grund av byggnation av parkeringshus på parkeringsytan mellan ICA Maxi och McDonald's leds gång- och cykeltrafiken om. Omledningen sker den 25 augusti 2017 och är kvar till mars 2019.

  Sidan uppdaterades: