Gång- och cykelbana, Marstrandsvägen

Schakt-och borrningsarbete för VA-ledningar som genomförs i etapper.

Kontakt: Michael Rönngård, Kungälvs kommun

2022-01-03

Gång-och cykelbanan är avstängd mellan Sparråsvägen och Hällebergsgatan, men är öppen i mitten av sträckan från Rosedal ner till Tornhagagatan. Denna etapp gäller fram till den 23 januari men arbetet sträcker sig till den 3 april. 

Följ orange vägvisning.

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: