Gång- och cykelbana, Marstrandsvägen

Schakt-och borrningsarbete för VA-ledningar som genomförs i etapper.

Kontakt: Michael Rönngård, Kungälvs kommun

2022-06-01

På grund av geotekniska förhållanden så behöver vi förlänga avstängningen på gång och cykelbanan utmed Marstrandsvägen.

2022-03-31

Gång-och cykelbanan är avstängd mellan Rosendal och Hällebergsgatan, men är öppen mellan Rosendal - Sparråsvägen. 

Följ orange vägvisning.

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: