Gymnasiegatan - infarten norrut från Kongahällagatan

Infarten till Gymnasiegatan norrut från Kongahällagatan kommer att vara avstängd på grund av ledningsarbeten. En tillfällig infartsväg anläggs väster om Gymnasiegatan.

Ledningsarbeten kommer att göras med start från vecka 28, 2018 vid Gymnasiegatan från Kongahällagatan och norrut in i parkeringarna Vita Fläcken. Omledning av fordons-, cykel- och gångtrafik kommer att göras. En tillfällig väg utförs väster om Gymnasiegatan med anslutning till Kongahällagatan.
Arbetet kommer att göras i etapper fram till december 2018 med början från Kongahällagatan.

  Sidan uppdaterades: