Hällebergsgatan kör- gång- och cykelbana

Ett schakt-och borrningsarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Kungälvs kommun, Mikael Fischer

Den 15 juni påbörjades ett schakt- och borrningsarbete i området mellan Marstrandsvägen och Hällebergsgatan. Det kommer att byggas en tillfällig byggväg till arbetsområdet som kommer att korsa gång-och cykelbanan. Arbetet planeras pågå fram till den 20 augusti. 

  Sidan uppdaterades: