Jordliden - Munkegärderondellen

Gång- och cykelbanan är avstängd.

Kontakt: Mikael Nilsson, Kungälvs Kommun

Uppdatering: Från och med den 22 mars kommer trafiken på Karebyvägen i höjd med Energivägen att regleras med trafiksignaler. Cykelpassagen över Karebyvägen skall byggas om. Trafiksignalerna kommer vara igång dygnet runt fram till fredagen den 31 mars. De är avstängda på helgen.

Mellan den 23 februari — 23 maj kommer ett schakt- och asfalteringsarbete att utföras. Vi kommer att att bredda gång- och cykelbanan mellan Jordliden och Munkegärderondellen.

Gång- och cykelbanan stängs av. Följ orange vägvisning.

Under senare skede i arbetet kommer även cykelpassagen som korsar Karebyvägen att byggas om. Då kommer biltrafiken på Karebyvägen att regleras med trafiksignaler.

 

  Sidan uppdaterades: