Kajen på Hedvigsholmen renoveras

Mellan den 16/10 2023 och 21/3 2024 är delar av kajen på Hedvigsholmen avstängd för biltrafik då den renoveras. Arbetet sker i olika etapper och det kommer alltid finnas utrymme för gång cykel och naturligvis räddningstjänsten.

Kontaktperson: Zirian Khwaja, Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: