Karebyvägen GC-Bana

Breddning av gång-och cykelbana ger begränsad framkomlighet på Karebyvägen under hösten 2020.

Den 10 augusti påbörjas ett arbete med att bredda gång- och cykelbanan på Karebyvägen mellan Rollsbovägen och Räfsalsvägen. Ett körfält i körbanan på Karebyvägen stängs av för fordonstrafik för att leda om gång-och cykeltrafiken under arbetets gång. Under avstängningen regleras trafiken med trafikljus dygnet runt.

  Sidan uppdaterades: