Karebyvägen - gång och cykelbana

Det pågår ett arbete med att bygga cykelväg utmed Karebyvägen.

Utmed väg 574 mellan Kareby och Kode bygger Trafikverket en cykelväg. Bygget innebär begränsad framkomlighet och vägen regleras med trafikljus. Trafikljusen flyttas kontinuerligt med byggnationen. 

Arbetet med cykelväg beräknas pågå till maj 2020. 

  Sidan uppdaterades: