Kastellegårdsgatan

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Ivan Kozul

Måndagen den 22 augusti startar ett VA-arbete på Kastellegårdsgatan.

Arbetet kommer att utföras i olika etapper och därför kan planerade datum komma att förändras beroende på hur arbetet framskrider. 

Ett körfält kommer alltid vara öppet och trafiken styrs växlande med trafiksignaler eller trafikvakter. Arbetetplaneras vara klart under januari 2023. 

Asfalteringen kommer att utföras under våren 2023.

  Sidan uppdaterades: