Kastellegårdsgatan

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Ivan Kozul

Måndagen den 22 augusti startar ett VA-arbete på Kastellegårdsgatan.

Arbetet kommer att utföras i olika etapper och därför kan planerade datum komma att förändras beroende på hur arbetet framskrider. 

Ett körfält kommer alltid vara öppet och trafiken regleras växlande med trafiksignaler eller trafikvakter. Arbetet beräknas vara klart den 22 december. 

  Sidan uppdaterades: