Kastellegårdsskolan Gång-och cykelbana

Gång-och cykelbana runt skolområdet är avstängt på grund av ett VA-arbete.

Kontakt: Agne Mårtensson, Kungälvs kommun

Vecka 13 påbörjas ett arbete med att anlägga en ny vattenledning vid Kastellegårdsskolan. Arbetet gör att gång-och cykelbanan runt skolområdet kommer vara avstängd tillsvidare under arbetets gång.

  Sidan uppdaterades: