Kastellegårdsskolan Gång-och cykelbana

Gång-och cykelbana runt skolområdet är avstängt på grund av ett VA-arbete.

Kontakt: Agne Mårtensson, Kungälvs kommun

Vecka 13 startar ett arbete med att dra en ny vattenledning vid Kastellegårdsskolan. Gång-och cykelbanan runt skolområdet kommer därför att vara avstängd under arbetets gång.

  Sidan uppdaterades: