Uddevallavägen Kongahällagatan

Ett körfält är avstängt på grund av ett ledningsarbete.

Kontakt: Kungälvs kommun, David Zander

2021-11-01

Körfaltet på Uddevallavägen i i höjd med Kongahällavägen kommer fortsatt vara avstängd. Gång-och cykelvägen är nu öppen. Avstängningen på svängfältet i körbanan på Uddevallavägen förlängs till den 30 november. 

2021-10-20

Arbetet förlängs till den 29 oktober. 

Den 9 augusti påbörjas ett ledningsarbete på gång-och cykelbanan i höjd med korsningen Uddevallavägen och Kongahällagatan. Gång-och cykeltrafik omleds. Följ orange vägvisning. 

  Sidan uppdaterades: