Kongahällagatan, Vikingatorget - Busshållplats

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Cristian Gustavsson, Kungälvs kommun

Den 24 november startar ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Vikingatorget på Kongahällagatan. Hållplatsen "Vikingatorget" stängs av under arbetets gång. 

Ett körfält kommer vara avstängt och trafiksignaler reglerar trafiken. Gång och cykelvägen kommer att omledas, följ orange vägvisning. Arbetet planeras vara klart den 23 december. 

 

 

  Sidan uppdaterades: