Koön (Nygatan/Idrottsgatan/Södra Strandgatan)

Beläggningsarbeten ger begränsad framkomlighet på flera platser på Koön.

Kontakt: Anders Carlsson, Kungälvs kommun

Under perioden 26 april — 6 maj kommer det ske flera beläggningsarbeten på Koön. Beläggningarna kommer utföras på olika dagar under perioden. De gator som påverkas är:

  • Nygatan
  • Idrottsgatan
  • Södra Strandgatan

 Flaggvakter reglerar trafiken under arbetets gång.

  Sidan uppdaterades: