Kungälvsmotet västra delen

Västra delen av Kungälvsmotet byggs om. Arbetet kan komma att påverka framkomlighet till viss del.

Målet med arbetet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i området. Arbetet inleds den 9 april och är beräknat att vara färdigt under hösten 2018. Mer information om vägarbetet finner du på: Trafikverkets hemsida (extern länk).

2018-09-12

Asfaltering

Asfaltering av Marstrandsvägen från nya cirkulationsplatsen fram till motorvägen samt påfart och avfart väster om motorvägen. Arbetet pågår under vecka 38. Detta innebär begränsad framkomlighet och under nattetid eventuella avstängningar.  

2018-06-20

Asfaltering västra delen av motet

Mellan 25 juni till den 1 juli kommer det att läggas asfalt på den västra sidan av nuvarande cirkulationsplats i riktining mot Ytterby. Arbetet kommer att påverka framkomligheten vid motet.

  Sidan uppdaterades: