Mariebergsvägen Dösebacka

Omläggning av vatten och avloppsledningar i området gör att vägen kan komma att stängas av under kortare perioder.

Vägen från gamla vattenverket till nya Kungälvs vattenverk kan komma att stängas av för biltrafik under kortare perioder till april 2020. Gående och cyklister kan passera och boende inom avstängningsområdet kommer att kunna ta sig med bil till fastigheten. Följ skyltning på plats. 

  Sidan uppdaterades: