Mariebergsvägen Dösebacka

Omläggning av vatten och avloppsledningar i området gör att vägen stängs av under en period.

Vägen från gamla vattenverket till nya Kungälvs vattenverk är avstängd för biltrafik från oktober 2019 till april 2020. Gående och cyklister kan passera och boende inom avstängningsområdet kommer att kunna ta sig med bil till fastigheten. Följ skyltning på plats. 

  Sidan uppdaterades: