Marstrandsvägen - gång och cykelbana

Byggnation av gång- och cykelbana utmed marstrandsvägen mellan Stället och Risby ger begränsad framkomlighet.

Trafikverket bygger en gång- och cykelbana utmed marstrandsvägen mellan Stället och Risby. Byggnationen kommer att påverka trafiken. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Projektet beräknas vara färdigt i april 2020. 

  Sidan uppdaterades: