Stället-Risby - gång och cykelbana

Byggnation av gång- och cykelbana längs med Marstrandsvägen mellan Stället och Risby ger begränsad framkomlighet.

Trafikverket bygger en gång- och cykelbana utmed marstrandsvägen mellan Stället och Risby. Byggnationen kommer att påverka trafiken. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

2020-04-29
Projektet är försenat och beräknas vara färdigt i september 2020. Gång- och cykelbanan är öppen under sommaren men kommer inte vara asfalterad.

  Sidan uppdaterades: