Nedre Tega, gång- och cykelbana

Kantstensläggning och asfaltering pågår på gång-och cykelbanor i nedre Tega.

Kontakt: Kungälvs kommun, Christoffer Larsson, telefon 0303-239509

Från den 4 januari pågår ett arbete med att återställa kantsten och asfaltera gång- och cykelbanor i Nedre Tega. Arbetet har pågått under hösten men är ännu inte färdigställt. Arbetet planeras vara klart den 29 januari. 

Beläggning av gångbanor kommer ske mellan den 11 januari klockan 07:00 och den 22 januari klockan 16:00. 

  Sidan uppdaterades: