Nordtag Gång-och cykelbana

Byggnation i Nordtagsområdet pågår och påverkar framkomligheten på gång-och cykelbanor.

Kontakt: Martin Carlsson, NCC Sverige

2020-12-16

Den nya gång- och cykelbanan längs Nordtagsvägen är avstängd till och med juni 2022 på grund av byggnation. Följ orange vägvisning. 

  Sidan uppdaterades: