Björkås - Ridhuset

Byggnation av VA-ledningar gör att gång och cykelbanan stängs av under en period.

Mellan 7 oktober och 30 april stängs gång- och cykelbanan mellan Björkås och ridhuset av. Gång och cykeltrafikanter hänvisas till den tillfälliga grusade cykelbanan som går via Västra Porten.

  Sidan uppdaterades: