Björkås - Ridhuset

Byggnation av VA-ledningar gör att gång och cykelbanan stängs av under en period.

Mellan 7 oktober och 7 december stängs gång- och cykelbanan mellan Björkås och ridhuset av. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till att istället ta vägen via Västra porten. 

  Sidan uppdaterades: