Nytorget

Det pågår en miljöteknisk markundersökning på Nytorget i slutet av oktober.

Kontakt: WSP

Från måndagen den 26 oktober genomförs en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen påverkar inte trafiken avsevärt och planeras vara klar den 30 oktober. 

  Sidan uppdaterades: