Odlingsgatan, Vitmossegatan med flera

Stensättning och beläggningsarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Anders Carlsson, Kungälvs kommun

Den 21 juni påbörjas ett arbete med att belägga och stensätta sträckor på flera gator i Ytterbyområdet. Arbetet kommer pågå fram till den 30 september 2021. 

De gator som får begränsad framkomlighet under arbetets gång är:

  • Betesgatan
  • Grönmosssegatan
  • Odlingsgatan
  • Vitmossegatan
  Sidan uppdaterades: