Östra porten

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Ivan Kozul, Kungälvs kommun

Måndagen den 25 oktober startar ett arbete med att bygga en ny gång- och cykelbana längs med Östra porten i Björkås. Ett körfält kommer vara avstängt och trafiksignaler kommer att styra trafiken dygnet runt. Vägarbetet delas upp i etapper. Under arbetets gång kommer gående hänvisas till en tillfällig gångbana. 

Arbetet planeras att vara klart den 17 december.

  Sidan uppdaterades: