Östra gatan - Bäckliden

Kommer att ge mycket begränsad framkomlighet.

Kontakt: Magnus Sefastsson, Kungälv Energi

Tisdagen den 17 maj kommer Kungälv Energi att påbörja ett schaktarbete som startar på Östra gatan och upp på Bäckliden där det är väldigt trångt. Arbetet kommer att pågå i ungefär två veckor.

Detta kommer att innebära mycket begränsad framkomlighet på Östra gatan och Bäckliden.

Entreprenören schaktar korta sträckor i taget och återfyller efterhand.

Körplåtar finns tillgängliga vid akutpasseringar.

 

 

  Sidan uppdaterades: