Parkering Folkets park nedre delen - avstängd

Romelandavägen kommer att få ett extra körfält för högersväng ut på Uddevallavägen. I samband med detta arbete kommer vi att stänga av nedre delen av parkeringen i Folkets park som ligger längs med Romelandavägen.

2018-03-20

Parkeringen kommer att stängas av från den 21 mars. Avstängningen beräknas pågå till våren 2019. 

  Sidan uppdaterades: