Ringplan Marstrand

Nybyggnation av gångbana vid Ringplan på Koön ger begränsad framkomlighet.

Uppdatering 2019-12-06. Under vecka 50 (9-13 december) kommer trafiksignaler att reglera trafiken vid Ringplan. 

Onsdag 20 november stängs kön för bilar till marstrandsfärjan av på Ringplan, Södra strandgatan. Avstängningen görs för att ge plats åt arbete med ny gångbana och parker i området. 

Syftet med arbetet är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Den nya gångbanan blir ca 2 meter bred i en sträcka på 55 meter. Arbetet kommer att bli färdigt under december 2019. 

  Sidan uppdaterades: