Rödbomotet

Ombyggnation av Rödbomotet ger begränsad framkomlighet med kortare avstängningar på grund av sprängningsarbete.

Från måndag 27 april startar Trafikverket en ombyggnation av Rödbomotet. Arbetet planeras vara klart i oktober 2020.

Ombyggnationen innebär begränsad framkomlighet med sänkt hastighet till 50 km/h. Abetet påverkar Kongahällavägen mellan Eriksdal i höjd med Gödderedsbacken under hela byggtiden. Södergående påfartsramp kommer att vara helt avstängd under byggnationen.

Sprängningsarbete kommer att förekomma klockan 10 och 13 på vardagar vilket innebär avstängning i ca. 10 minuter på Kongahällavägen och södergående avfartsramp i Rödbomotet. Sprängning kan ske under en eller båda av ovan angivna tider. 

Vill du veta mer om ombyggnationen läs mer på Trafikverkets hemsida.

  Sidan uppdaterades: