Rollsbovägen - rondell

Ett vägarbete ger begränsad framkomlighet.

Kontakt: Kungälvs kommun, David Zander

2021-06-30

Statusuppdatering

Vägarbetet går nu in i sin andra etapp. Från den 8 juli kommer en rondell leda trafiken under arbetets gång.

Tidigare information

Måndagen den 31 maj påbörjas ett arbete med att anlägga en rondell på Rollsbovägen i höjd med Rollsbomotet. Hastigheten kommer vara 30 kilometer under arbetets gång. Gång- och cykelbana kommer vara öppen men minskar i bredd under arbetet. Rondellen planeras vara färdigställd i slutet av september 2021.

  Sidan uppdaterades: