Romelandavägen

Kan ge begränsad framkomlighet.

Kontakt: Lizzi Andersson, Kungälvs kommun

Tisdagen den 20 december kommer ett trädfällningsarbete att utföras längs med Romelandavägen i höjd med grustäkten.

Ett körfält kommer att vara avstängt.

Trafikvakter reglerar trafiken

  Sidan uppdaterades: