Selma Lagerlöfs Gata Kör-och gångbana

Ett bygg- och saneringsarbete ger avstängningar på sträckan.

Kontakt: Hansson & Söner Entreprenad, Henrik Olausson

2021-08-19
avstängningen av vägen förlängs till den 15 oktober

2021-05-12

Från den 24 maj kommer kör- och gångbanan på Selma lagerlöfsgata vara avstängd för genomfart. Detta omfattar även gångtrafiken. Avstängningen är planerad fram til den 5 september 2021. Följ orange vägvisning.  

2021-03-15 och 2021-05-12

Gångbanan på Selma Lagerlöfs gata kommer vara öppen från och med den 6 april. Gående kommer få gå i en gångtunnel fram till den 24 maj. 

2021-03-02
Arbetet förlängs till och med den 12 mars. 

Från den 11 januari kommer gång- och cykelbanan längs Selma Lagerlöfs gata vara avstängd måndag och tisdag med anledning av väggmontering. Arbetet med väggmontering planeras vara klart den 12 mars 2021. Följ orange vägvisning.

 

  Sidan uppdaterades: