Stadshuset - takreparation

Reparation av Stadshusets glastak.

Kontakt: Niklas Thorsson, Kungälvs kommun

Under vecka 16 — 17 och vecka 20 — 25 kommer glastaket i Stadshuset på Ytterbyvägen 2 repareras.
Under arbetets gång kommer en kranbil stå utmed fasaden. Gång och cykelbana kommer att vara öppen.

  Sidan uppdaterades: