Thorilds gränd

Ett måleriarbete påverkar trafiken på Thorilds gränd. Del av sträckan är avstängd för fordonstrafik.

Kontakt: BEAB Markmontage AB

Fredagen den 25 september påbörjas målning av husfasad på Gamla torget 4 på Thorilds gränd. Arbetet planeras vara klart den 18 december 2020. Gång och cykel har fortsatt framkomlighet under arbetets gång. 

  Sidan uppdaterades: