Torpe gränd & Inlandsgatan

Avstängningar på två gator i Kongahällaområdet. Orsaken är beläggnings- och kanalisationsarbeten.

Kontakt: Kungälvs kommun,Agne Mårtensson

Från den 3 november klockan 07:00 kommer delar av Torpe gränd och Inlandsgatan vara avstängda för biltrafik. Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna ta sig igenom vägarbetet. Arbetet planeras vara klart den 6 december 2020.   

  Sidan uppdaterades: