Torpe Gränd

Del av Torpe Gränd stängs av för både trafik och gångtrafikanter. Följ orange vägvisning.

Vägen stängs av för genomfart från mars till och med slutet av maj 2019. Anledningen är arbete med schakt för VA samt anläggning av park. 

  Sidan uppdaterades: