Torpe Gränd

Del av Torpe Gränd stängs av för trafik.

Torpe gränd är fortsatt avstängd för stenläggning och beläggningsarbete. Gatan är öppen för gångtrafikanter tills vidare.  

  Sidan uppdaterades: